Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Member KiSsMe88Male/Vietnam Recent Activity
Deviant for 6 Years
Needs Premium Membership
Statistics 13 Deviations 38 Comments 1,813 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Watchers

No watchers yet.

Activity


This deviant has no recent activity.

deviantID

KiSsMe88
KiSsMe88
Vietnam

Journal

No journal entries yet.

AdCast - Ads from the Community

Comments


Add a Comment:
 
:icondeviantnoob:
Deviantnoob Featured By Owner Nov 10, 2009  Professional Artist
Reply
:iconzainadeel:
zainadeel Featured By Owner Nov 4, 2009  Hobbyist Interface Designer
thank u for the FAV :)
Reply
:iconsoshine123:
soshine123 Featured By Owner Jul 10, 2009
thanks !!!
Reply
:iconchealse:
chealse Featured By Owner Sep 29, 2008
choy oy, ngta wa thăm nhà mà doạ đậ;p nha, chủ nhà gì mà hok friendly gì hết là sao ta ?
Sis dễ lắm, bánh kẹo gì cũng ok hết :">
Reply
:iconkissme88:
KiSsMe88 Featured By Owner Oct 2, 2008
1 nụ hun cho thể hiện tình cảm nha :">
Reply
:iconchealse:
chealse Featured By Owner Oct 3, 2008
GF mà sao toàn "tận dụng" ko thía này ;))
Reply
:iconkissme88:
KiSsMe88 Featured By Owner Oct 5, 2008
Khong tan dung nguoi ta bao la : Thang nay ngu co' co^ ban de thuong vay ma ko biet iu
Reply
(1 Reply)
:iconchealse:
chealse Featured By Owner Sep 20, 2008
hehe, dzô "phá" nhà xíu coi ;))
Bánh kẹo đâu? Mời sis đi chớ pé ;))
Reply
:iconkissme88:
KiSsMe88 Featured By Owner Sep 29, 2008
Dám phá à đậ;p chít giờ x-(
Reply
Add a Comment: